Dokumenty

Členská přihláška
 
Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť
 
Hlášení o umístění včelstev 
 
 

1. Členská přihláška je zasílána Základní organizaci ČSV.

2. Evidence včelstev (hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť) je zasílána na adresu: 

    Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

    Pracoviště Hradištko 123

    252 09  HRADIŠTKO POD MEDNÍKEM

Na základě hlášení je včelaři následně doručeno Potvrzení o registraci v ústřední evidenci. Je přiděleno registrační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště. Každý rok je hlášení obnovováno k 1.září - buď jsou hlášeny nové údaje nebo se potvrdí stejný stav.

www.cmsch.cz/vcely/

 

3. Hlášení o umístění včelstev (hlášení o trvalém stanovišti včelstev) se zasílá na adresu obce, ve které jsou včelstva umístěna - každoročně do konce února.

 

clenska-prihlaska-14-02-24-01.pdf (116185)

formular-vcelstva-1-6-012.pdf (26536)

stanoviste-2013-01.pdf (99255)