Literatura, DVD

 

Knihy, časopisy, videokazety, CD a DVD je možné zapůjčit přímo v knihovně ČSV a to i poštou. Podrobné informace www.vcelarstvi.cz/cz/index.html?page=knihovna.

Včelařství - Vladimír Veselý a kolektiv

Publikace Včelařství se podrobně zabývá všemi důležitými teoretickými i praktickými otázkami chovu včel. V jednotlivých kapitolách pojednává o anatomii včely, jednotlivých činnostech včelstva, ošetřování včel v průběhu celého roku, popisech zařízení potřebných k chovu včel, opylovacích činnostech včel, nemocech včel a jejich předcházení a získávání včelích produktů – medu, vosku. Pro každého chovatele včel je kniha nedocenitelnou pomůckou.

 

 

Včelařství krok za krokem - Kaspar Bienefeld

Šest předních odborníků pod vedením Prof. Dr. Kaspara Bienfelda ze Včelařského institutu v Hohen Neudorfu nabízí všem milovníkům včel, zejména začátečníkům a zájemcům o včelařství, přehlednou a srozumitelnou knihu. Čtenář může krok za krokem kráčet až ke svému cíli - k vlastnímu včelstvu a k první ochutnávce medu. Tato kniha představuje rozmanitý život včely medonosné a usnadňuje nástup do chovatelské praxe. Kniha je rozdělena do částí, které kopírují přirozený průběh života včel: Péče o včely v podletí Zimní klid Jarní růst Produkční období a rojení Více než 150 barevných fotografií a praktické návody.

 

Víkendový včelař - Karel Weiss

Nová kniha Víkendový včelař se v zahraničí těší velkému zájmu, což dokládá i jedenáct vydání. I českému čtenáři nabízí velice zevrubný a přitom zajímavý pohled do jedinečného a tajuplného života včel, maličkých zázračných bytostí, které pro přírodu i člověka znamenají vskutku mnohem víc, než jsou jejich lahodné, sladké a neskutečně zdravé produkty. Jejich nepostradatelný vklad do životních procesů je tu vysvětlen pěkně a poutavě. Včelař – začátečník i pokročilý - tu najde mnoho rad a návodů, jichž může bez větších problémů využít v praxi. Vedle základních informací kniha obsahuje 14 tabulek se stručnými „pokyny“, jež ulehčí ošetřování včelstev ve všech ročních obdobích. Autor vnáší do chovu včel systém sedmidenního turnusu a ukazuje, proč budoucnost patří nástavkovým úlům.

 

Včelaříme jednoduše - Dr. Gerhard Liebig

Praktická příručka.

 

 

 

 

 

 

Fenomenální včely - J. Tautz

Hlavním motivem autora Jürgena Tautze je snaha představit včelstvo jako superorganizmus, který patří mezi nejúžasnější druhy naší planety. Ve včelích koloniích dnes vědci nacházejí vymoženosti typické např. pro savce, ale i vlastnosti jednobuněčných organizmů. To vše dělá ze včel mimořádně vývojově úspěšný druh, fascinující odborníky i laiky. Zajímavý text je doplněn množstvím originálních fotografií.

 

 

 

 

 Ilustrované včelařství - Yves Gustin

Ilustrované včelařství je ojedinělý průvodce světem včel. Jeho autor Yves Gustin s humorem a lehkostí (používá prvky komiksu) a zároveň realisticky popisně provází čtenáře základy teorie i praxe včelaření. Dozvíme se zde o včelách a včelařství vše: od anatomie včely, přes skladbu a proměnu včelstva během roku, k popisu, jakým způsobem včely mezi sebou komunikují, o významu opylení nebo variantách krmení, až k návodům jak se stáčí med, vyrábí medovina nebo jak ochránit včely před nemocemi. Kniha je inspirující četbou pro každého. Začínajícího včelaře srozumitelným způsobem seznámí se základy včelařství a také pokročilý včelař najde v knize inspiraci a zajímavá fakta. Nesporným kladem je fakt, že forma vyprávění je přístupná i těm nejmladším včelařům, a knihu ocení i úplný laik nebo učitel biologie. Pro české vydání byla kniha odborně lektorována a přizpůsobena tuzemské praxi a předpisům.           

 

Silná včelstva po celý rok - Heinrich Gritsch          

 V příručce se autor podrobně měsíc po měsíci zabývá pracemi a postupy, které se mu osvědčily pro dosažení opravdu silných včelstev, protože jenom silná včelstva mohou dát včelaři vysoký výnos medu. Mnoho ohlasů, které autor na knihu dostal, dokládá, že se z ní mohou přiučit nejen včelaři z náročných horských oblastí. Kniha byla na mezinárodním včelařském kongresu Apimondia 2005 oceněna zlatou medailí. 
Kromě popisu prací v jednotlivých měsících včelařského roku, které se autorovi osvědčily při chovu silných včelstev, jsou samostatné kapitoly věnovány metodice chovu matek a medonosným rostlinám.
Text je bohatě doplněn autorovými barevnými fotografiemi. Knihu doporučil k vydání a přeložil do češtiny Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařkého v Dole.

 

 

Ekologický chov včel – Claudia Bentzien

Zkušená autorka na základě svých vlastních poznatků vysvětluje význam ekologického včelaření a jeho zvláštnosti. Jeho cílem je získat zdravý, plnohodnotný med, v němž ani odborník nenajde žádné škodliviny. Co všechno to vyžaduje? Ekologicky chované včely žijí vždy ve zdravém úlu, vyrobeném ze dřeva, které zůstává neošetřené nebo se natírá pouze přírodními materiály. Veliká pozornost se věnuje volbě stanoviště, protože je ošidné si myslet, že včelky stejně létají, kam chtějí. Samozřejmostí jsou opatření proti varroáze dřív, než zaútočí zhoubný roztoč. Důležitá je přirozená stavba voskového díla – je to něco jiného než použití předem připravených vylisovaných mezistěn. Výsledkem přirozeného chovu a rozmnožování je ekologický med – v této knize se dozvíte, jak s ním zacházet a co vše k takovému včelaření potřebujete.

 

Včela a úl - Příručka včelařova

Lorenzo Lorraine Langstroth zúročil svá mnohaletá pozorování včelího společenství v praktická doporučení včelařům na více než čtyřech stech stranách. Knihu doprovází množství originálních ilustrací a nákresů. „Když mi zavolá začátečník s dotazem jak ošetřovat oddělek, můžu ho odkázat na knihu Včela a úl. Už před jedním a půl stoletím autor popsal všechno důležité, a uměl to, co umíme my dnes. Jeho návod na krmení a podněcování včel je mnohem podrobnější a přesnější než v současných včelařských knihách.“, hodnotí vydání profesní včelař Jan Kolomý ze Starého Města u Bruntálu.

Kromě konkrétních návodů pro ošetřování včelstev pokrývá dílo i teoretické oblasti včelařství. „Fyziologie včely, životní cyklus matky, trubce i dělnice, škůdce včel a dokonce i příčiny různého chování včel popisuje s obdivuhodnou přesností a precizností. Navíc ukazuje, kolik práce a pečlivého pozorování muselo být vykonáno předchozími generacemi badatelů k získání vědomostí, které dnes považujeme za zcela samozřejmé.“ dodává docent Antonín Přidal z Mendelovy univerzity v Brně.

 

Včelařství - Svazek I.

PSNV-CZ, z. s., vydala první svazek čtyřdílné edice Včelařství. Celé dílo je strukturované do deseti kapitol, které budou náplní čtyř svazků a budou vycházet v průběhu roků 2016 a 2017. První svazek obsahuje kapitoly ZOOTECHNIKA VČELAŘSTVÍ a NEMOCI VČEL – PREVENCE A TERAPIE.

Zootechnika včelařství seznamuje chovatele včel s projevy včelstva během roku a je předpokladem pro úspěšné vedení včelstva. Její součástí jsou provozní metody významných českých včelařů, podle kterých se může inspirovat každý včelař. Autoři zareagovali na současný stav v oblasti zdraví včelstev a nabízejí prakticky použitelné postupy řešení problémů spojených se včelími chorobami využívající posledních vědeckých poznatků.

Jména autorů zaručují vysokou odbornou i didaktickou úroveň celého díla: Květoslav Čermák, Ing. CSc.Bronislav Gruna, Mgr.Jana Hajdušková, MUDr.Pavel Holub, Ing. Zdeněk Klíma, MVDr.Ivo Kovařík, Ing.Stanislav Navrátil, Prof. MVDr., CSc.Petr Texl, Ing.František Texl, Ing.Lukáš Rytina, Ing.Zdeněk Tůma, Ing.

 

Inspirace pro tvorbu projektu v matřeské a základní škole na téma  "Včelka a příroda", PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.

Knížka PaedDr. Vladimíry Hornáčkové, Ph.D., je vysokoškolské skriptum, které letos vydala Univerzita Hradec Králové v rámci projektu Evropského sociálního fondu v ČR „Inovace a internacionalizace profesní přípravy pedagogů v 21. století“.

Publikace se zcela vymyká běžné včelařské nabídce i pedagogicko-edukační knižní produkci. Jde o vyčerpávající popis projektu, který v letech 2011–2014 realizovaly studentky oborů Učitelství pro mateřské školy a Pedagogiky předškolního věku se svými kolegyněmi z oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol. Na sto padesáti stránkách najde čtenář, či lépe řečeno uživatel, návody k nejrůznějším aktivitám, jejich hlavními protagonisty jsou vedle malých dětí včely. 

Včelí království - František Nešpor

Kniha pro děti a mládež.

 

 

 

 

 

Pohádkové včely - Jan Lebeda

Kniha, kterou pro děti napsal autor oblíbených pohádek o Medovníčkovi a nadšený včelař, seznamuje malé čtenáře srozumitelnou a zábavnou formou s životem včel a se základy včelaření. Pro zpestření je proložena pohádkami s včelí tematikou a doplněna slovníčkem nejčastěji užívaných včelařských výrazů, jenž pomůže rodičům, abys se jim lépe odpovídalo na všetečné dětské otázky. A jistě poslouží i dospělým včelařům při práci s mládeží. Krásně ilustrováno Oldřichem Tripesem.   

 

 

Knihy s příběhy skřítka Medovníčka - Jan Lebeda

Autor již vydal několik knih s příběhy se skřítkem Medovníčkem, který má rád včely, ale i ostatní zvířátka a děti. Knihy jsou krásně ilustrované paní Zdeňkou Študlarovou.

 

 

 

 

 

Lumír včelaří - Aneta Františka Holasová

Kniha debutující výtvarnice je určena všem malým čtenářům a jejich rodičům, kteří mají rádi med a chtěli by se o včelařském řemesle něco dozvědět. Text je poměrně stručný, ale obrázky krásné - upoutají pozornost malých dětí.

 

 

 

 

 

Časopis Moderní včelař www.modernivcelar.eu/archiv/

Současnost a charakteristika časopisu

Moderní včelař vychází 6× ročně. Jde o odborný včelařský časopis, jehož články jsou podrobovány odborné korektuře. V současné době je to jediný volně prodejný včelařský časopis vydávaný v ČR. Časopis je tak určen nejen pro členy PSNV-CZ, ale pro všechny chovatele včel v České republice a na Slovensku, kteří mají zájem o jednoduché a moderní způsoby včelaření. Zároveň jde o médium, které má důležitou úlohu při propagaci oboru u laické veřejnosti a případných zájemců o chov včel. 

Časopis Moderní včelař přináší informace o moderních a jednoduchých metodách včelaření, o důležitém dění ve včelařství doma i v zahraničí i o činnosti PSNV-CZ. Propaguje včelařství a včelí produkty mezi nejširší veřejností. Podporuje svobodné sdružování včelařů a společenský život včelařských organizací a spolků.

DVD

Včelařský rok 1. a 2. díl


1. díl Odstraňování mední; Založení včelstva a matky; Příprava smetence; Zimování záložních matek; Výměna a přidávání matek; Plodová zkouška; Spojování včelstev; Podněcování; Zábrana slídilství a loupeže; Podzimní prohlídka; Úprava plodiště na zimu; Doplnění zásob na zimu; Ochrana díla; Ukončení chovu; Uteplení včelstev; Tlumení varroázy; Léčba varroázy; Třídění souší; Nátěry a desinfekce úlů; Zajištění klidu a ochrany; Dohlídka a poslech včelstva; Sledování zdravotního stavu; Údržba a zimní práce; Hodnocení včelstev a studium .

2. díl Hromadný prolet včel - Jarní prohlídka - Spojování včelstev - Doplnění zásob - Napájení - Rozšiřování - Posilování a vyrovnání - Přísun včelstev - Produkce vosku - Nasazování medníků - Rojení - 0mezení rojení - Tvorba oddělků - Umělé rojení - Medobraní - Informativní prohlídka - Uskladnění medu - Léčba varroázy - Závěr včelařského roku - Vzdělávání a mládež

 

Takto včelaříme na Českomoravské vysočině - 2 díly

Ukázky z DVD na med.jirizavrel.eu/dvd/

Videofilm na DVD prakticky provází celým včelařským rokem na Vysočině od podletí až do příští zimy. Dokument natočený běžnými včelaři na jejich včelnicích ukazuje praktické postupy při chovu včel včetně odchovu matek. Autoři si skromně nedělají zásluhy, že by šlo o film odborný, přesto však může být užitečnou pomůckou pro začínajícího chovatele, ale nejrůznější vylepšení a nápady z praxe v něm najdou i zkušení včelaři. Neméně je film půvabným dokumentem o přírodě, obsahuje spoustu krajinných záběrů a vzdává hold krásné Vysočině v různých ročních obdobích, takže zalíbení v něm může najít i včelařský laik. Autorům patří dík za práci, kterou si s natočením filmu dali a přispěli tak do sbírky dokumentů o přírodě a včelařství. Film by neměl chybět ve videotéce žádného včelaře, protože přináší poučení i příjemné chvíle s nádhernými záběry. Obsahuje 2 DVD, délka 160 minut.

 

 

DVD Včelař Farmář

15 dílů naučných videí
Více než 3 hodiny rozhovorů a návodů
Inspirace pro zájmové včelaře i profesionály

OBSAH:1 úvod 2 včelí pastva - medovice 3 včelařský rok 4 pracovní metody - zařízení včelnic 5 množení ve velkém - sběrný oddělek 6 nemoci včel - mor včelího plodu 7 tři úlové systémy 8 alternativní opylovatelé - čmeláci 9 chov plemenných matek 10 včelí pastva - druhové medy 11 zdravá včelstva - včelaření s roztoči 12 medovina 13 chov matek 14 zpracování vosku 15 velká farma 16 marketing 17 závěr 18 bonusy 

Herec a zájmový včelař Martin Kubačák navštíví a vyzpovídá přední české odborníky a včelaře: Vladimíra Ptáčka, Zdeňka Klímu, Květoslava Čermáka, Bronislava Grunu, Jana Kolomého, Františka Texla, Petra Texla, Jaroslava Lstibůrka, Michala Počucha, Alenu Votavovou, Jiřího Přesličku a další.