Obecně k chorobám atd.:

 

Výzkumy potvrdily, že včely v poměrně velkém množství zalétávají do jiných úlů, než kde se narodily a kam patří. To znamená, že mohou značnou rychlostí šířit i choroby a některé škůdce, parazity. 

 

Nebezpečím pro včely je také ponechávání tmavých plástů, ve kterých se již vylíhlo mnoho generací včel - přibývají exkrementy larev a další zbytky, včetně choroboplodných mikroorganismů.

 

Sledujte stav svých včel:

- celkový vzhled dospělých včel, vzhled plodu, sílu včelstva jako celku, kvalitu kladení matky, spad roztočů alespoň 1x týdně ... Jakékoliv deformace včel, plodu a odchylky od normálu ihned řešte.

 

Zajistěte včelám vhodné prostředí:

- přísun vzduchu, kvalitní zásoby, zdroje snůšky a vody, zastínění v horkých letních dnech, zabraňte vlhnutí pylu a šíření plísní, úl by měl odpovídat požadavkům na léčení (utěsnitelnost) ...

 

Podrobnější informace naleznete ve zvláštních sekcích v menu vlevo.