DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

11.06.2015 13:07

Úhyny včelstev v důsledku varroázy a přidružených chorob

Vážení včelaři,
 
jistě jste zaznamenali v několika předchozích letech velké úhyny celých včelstev v důsledku přemnožení roztočů Varroa destructor. Své dílo u oslabených včelstev dokonají ještě přidružené virózy, nosemóza a vykrádání slabých včelstev těmi silnějšími  - zvláště pak v létě, kdy už bývá méně zdrojů nektaru a pylu. Ať už jste úhyny poznali na vlastní kůži nebo patříte k těm šťastnějším a znáte vše jen z doslechu, nedopusťte, aby se takto nepříznivá situace znovu opakovala.
 
VŠE ZÁLEŽÍ JEN NA LIDECH!
 
Pravdou je, že největším škůdcem a strůjcem výzmaného oslabení počtů včelstev je vlastně sám člověk - včelař. Skutečnost, že se v našich včelstvech nachází roztoči už je běžná a na nás je, abychom včelám od nich pomohli. Roztoče se nepodařilo vymýtit i přes mnoho let povinného léčení v druhé polovině roku. Máme k dispozici kyselinu mravenčí, gabonové pásky, v závažných případech se léčí "jedy" i na jaře ...
 
Ano, některé roky nahrávají roztočům v tom, aby se mohli rychleji množit, ale nikoho nemůže uspokojit například tvrzení, že za všechno může teplá zima, chov trubců atd. V některých oblastech dokonce celé organizace nezaznamenaly větší problémy s roztoči, zatímco jinde včelstva masivně hynula a to i v těsné blízkosti. Jak si to vysvětlit?
 
Jestliže chcete mít zdravé včely, dodržujte maximálně postupy nařízených léčení, sledujte pravidelně spad roztočů na podložkách ve dnech úlů a chraňte svá včelstva před přínosem roztočů z divoce žijících včelstev.
 
Problém číslo 1:
Značné množství včelařů nedodržuje důsledně postupy nařízených léčení a to buď úmyslně nebo z neznalosti a z důvodů nevyhovujícího vybavení. Pokud se léčení dělá správně podle metodiky, nemělo by ve včelstvech zůstat mnoho roztočů k dalšímu namnožení. S tím souvisí i kázeň při odebírání a odesílání vzorků zimní měli. I zde mnoho včelařů dokáže vykouzlit cosi co "stačí" a nechtějí s tím mít moc práce a chtějí to mít rychle hotové. Každá organizace si léčí po svém, někde se jen rozdá léčivo mezi včelaře a nikoho nezajímá, jestli včelař ví, co s ním má dělat a jestli ho vůbec použije a také kdy, jinde zajišťuje léčení pár zodpovědných zástupců organizace, kteří provedou léčení velkého počtu včelstev v dané oblasti ve stejnou dobu a dohlédnou na dodržení správného postupu.
 
a) důležitá je organizovanost, tzn. léčení zkoordinovat tak, aby bylo provedeno na co největším území ve stejnou dobu = smrt roztočů plošně s omezením možnosti jejich přenosu včelami při zalétávání, slídění či loupeži
 
b) nedovolte zamoření vlastních včelstev přínosem roztočů z divoce žijících včelstev = pokud víte o včelách někde v budově, stromu apod., zajistěte jejich likvidaci (pokud byste je chtěli zachránit, přenést do úlu nebo léčit v jejich obsazeném prostoru, je to na Vás, ale přináší to další rizika nákaz např. morem a není to zcela v souladu se zákony)
 
c) sledujte často a celoročně spad roztočů ve svých včelstvech tak, abyste měli alespoň orientační přehled o intenzitě napadení = podložky pro sledování spadu by měly pokrývat celé dno úlu, důležité je zabránit v odnášení roztočů mravencům apod., nyní je také propagováno zjišťování počtů roztočů na vzorku včel posypaných moučkovým cukrem
 
d) nechávejte vyšetřit skutečně veškerou zimní měl z podložek, podložky pro měl se čistí po posledním, tedy třetím léčení v zimě a měl by se měla odebírat 1 měsíc poté
 
e) pokud najdete na podložce více než 3 roztoče za den nebo i za týden, obraťte se na nákazového referenta organizace, který Vám doporučí další postup = v sezóně přínosu nektaru se používá k přeléčení nejčastěji kyselina mravenčí, velký význam má ochrana plodu v létě, kdy se rodí zimní generace včel
 
f) při druhé fumigaci je vhodné předem zaklíckovat matky, aby nebyl ve včelstvu zavíčkovaný plod, poslední ošetření se provádí aerosolem v prosinci, kdy už jsou včelstva převážně bez plodu
 
g) léčení fumigací a aerosolem provádějte v souladu s návodem a postupem léčby = časté chyby zapříčiňují slabé působení léčiva, přežívání roztočů a tvorbu jejich rezistence vůči zatím účinným léčivům
 
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI FUMIGACI:
- úly nejsou dostatečně utěsněné, léčivo vyprchá dříve a jeho účinek je slabý nebo žádný - uzavřete očka, utěsněte veškeré otvory a škvíry, kdu by mohlo léčivo unikat, zvlášť se snažte utěsnit zasíťovaná varroadna a dbejte celkově na dobrý stav úlu jako celku - vše musí těsně zapadat, víko, nástavky ...
- ve včelstvu je zavíčkovaný plod - fumigace na roztoče pod víčky nepůsobí
- fumigační pásky jsou vloženy jinak, než je v návodu - správně mají doutnat ve svislé poloze v meziplástové mezeře v nejvyšším nástavku (při léčení vyndejte jeden rámek)
- fumiguje se při nevhodné teplotě - účinnost je zaručená při teplotě 10°C a více
- fumiguje se nesprávným prostředkem - k fumigaci je určen Varidol FUM a MP 10 FUM, při použití M1-AER na fumigaci usmrtíte včelstvo
 
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI APLIKACI AEROSOLU:
- používá se vyvíječ s neověřeným výkonem - může být příčinou neúčinnosti léčiva
- aplikace aerosolu do podmetu netěsného dna, proti příčné překážce (lomené česno, předsíňka u moravského univerzálu), popřípadě do očka proti plástu na teplou stavbu - výrazně snižuje účinnost ošetření
- předávkování přípravku M1-AER - do 300ml vody nebo acetonu se dává 16 kapek
 
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI ODBĚRU ZIMNÍ MĚLI:
......
....
....
 
Problém číslo 2:
Pokud léčíte správně a dodržujete další opatření, může se Vám stát, že přijdete o včelstva stejně jako včelař "neználek" a "lajdák". Silná včelstva totiž snadno odhalí ta slabá a zejména v době slabší snůšky mohou tyto slabochy vylupovat. Bohužel nenanosí jen med, ale mohou se nakazit nejrůznějšími chorobami a samozřejmě si mohou nanosit značné množství parazitů, roztočů. Proto sledujte spad roztočů na podložkách stále, abyste byli schopni včas zareagovat na vzniklou situaci. S tím souvisí - nikdy nenechte svá včelstva hladovět - sledujte přírodu a zdroje nektaru, pokud je horší rok, zejména v létě po medobraní mají včely tendenci vykrádat ostatní včelstva, pokud nejsou včas a dostatečně zakrmena. Dělají to v zájmu udržení vlastního společenství a přirozeně se snaží zajistit dostatečné zásoby na zimu. Cítí, že příležitostí už mnoho nebude. Celkově vždy platí, že není možné odebrat včelám všechen med, co je v prostoru plodiště, nechejte včelám k obživě. Myslete vždy na potřeby včel a teprve co je "navic", to si vezměte.