Hlášení včelařů - léčiva a evidence ČMSCH

05.07.2016 07:32

Žádáme včelaře o nahlášení - kolik budou zimovat včelstev a na kolika nástavcich. Informace slouží k objednání léčiv. Změny jsou možné max. do 20. 07.2016. ,

..................................................................................................................................................

V této době je rosezílán dopis od Českomoravského svazu chovatelů - aby včelaři do 01.09.2016 nahlásili počty včelstev a změny, které proběhly (změna adresy, telefon, e-mail, stanoviště a počty včelstev). Žádáme naše členy, aby originál vyplněného a podepsaného tiskopisu odevzdali do poštovní schránky Městského úřadu v Benešově nad Ploučnicí a nebo důvěrníkovi, popř. do trafiky na náměstí. Po kontrole a zapsání údajů do centrálního systému odešleme vše hromadně k zaevidování ČMSCH.

.....................................................................................................................................................

Zároveň žádáme všechny členy, kteří si ještě nevyzvedli objednaný Formidol, aby si ho převzali co nejdříve u Miroslava Špičky v BNP (po dohodě i jinak).