Monitoring úspěšnosti zimování včelstev

08.04.2017 07:13

Žádáme včelařky a včelaře, aby věnovali chvilku vyplnění dotazníku z mezinárodního projektu COLLOS - monitoring úspěšnosti zimování včelstev.

Podrobnosti najdete na colosscz.webnode.cz

 

Pozor - dotazník bude přístupný do 31. května 2017

 

Aktuálně k průběhu sběru dat

Po přibližně 3 týdnech evidujeme kolem 400 zodpovězených dotazníků. Sběr dat uzavřeme k 31. květnu, do té doby můžete dotazník vyplnit a odeslat, těšíme se na Vaše odpovědi! Z dat, která máme nyní k dispozici, je možné pozorovat velké lokální rozdíly ve ztrátách včelstev, abychom tato data mohli lépe analyzovat, potřebujeme dostatečné množství informací přímo z terénu, které nám můžou poskytnout jen samotní včelaři. Rozdíly jsou mnohdy doslova propastné! Jaká je tedy situace právě u Vás? 

 

Účastníci projektu jsou informováni o výsledcích, je nabízeno vyšetření zdarma - Nosema (do 10.dubna), jsou zváni na odborné přednášky ...