Pozvánka na semináře

11.09.2015 14:11

Zveřejňujeme zprávu bez úprav:

Vážení členové RV ČSV,

 
zasílám Vám v příloze tohoto e-mailu pozvánku na semináře o letošní Apimondii. Tuto vzdělávací celorepublikovou akci pořádá environmentální organizace NSEV-Čabárna ve spolupráci se Spolkem MÁJA, ZO ČSV Rousínov, ZO ČSV Znojmo, ZO ČSV Chlebovice, ZO ČSV Kozojedy a MěV ČSV Praha.
 
Redakce časopisu Včelařství odmítla zařadit tuto pozvánku do č. 10 časopisu se zdůvodněním, že na ni není místo, a PRV ČSV odmítlo projednat zařazení této pozvánky jako placený vklad do Včelařství č. 10 se zdůvodněním, že dostalo podklady pozdě, a to bez ohledu na fakt, že materiál byl odevzdán na sekretariát v dostatečném předstihu, a redakční rada časopisu jeho zařazení převahou souhlasných hlasů pro číslo 10 doporučila. 
 
Vzhledem k uvedeným skutečnostem Vás prosím, vážení členové RV ČSV, abyste informovali o těchto vzdělávacích akcích včelaře svého okresu a rozšířili tuto pozvánku do základních organizací. 
 
Je mi líto, že nebylo možné prezentovat v časopise Včelařství tyto kvalitní a záslužné vzdělávací akce, které umožní seznámit s novinkami ve včelařství mnoho včelařů po celé republice.
 
Možná Vás napadne, proč takovéto akce neorganizuje Sekretariát a PRV ČSV, pokud se zástupci ČSV letošní Apimondie účastní, a proč neumožnili v časopise prezentaci vzdělávací akce, na které spoluorganizuje 5 organizací ČSV. Věřím, že jako členové RV ČSV najdete na ústředí někoho, kdo Vám na takové otázky odpoví.
 

Děkuji mnohokrát předem za předání pozvánky Vašim včelařským organizacím a přeji hezký víkend

 

Radka Ingrová
výkonná ředitelka Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA
www.majabee.cz

 

Přehled akcí - Apimondia - NSEV.pdf (2129062)