Časopis Moderní včelař k dostání v trafikách

13.01.2016 23:03

Časopis Moderní včelař najdete v trafikách v Děčíně i v Benešově nad Ploučnicí - seznam míst je zveřejněn na webových stránkách časopisu.


https://www.modernivcelar.eu/


      
 

Tisková zpráva

9. listopadu 2015

 

Časopis Moderní včelař na stáncích                                    

Od začátku listopadu se nabídka tiskovin na novinových stáncích po celé České Republice rozšířila o časopis Moderní včelař. Vychází v ČR již od r. 2004 a jedná se o první titul s včelařskou tematikou dostupný nejen členům včelařských spolků a předplatitelům, nýbrž i široké veřejnosti.

 

Moderní včelař je odborný dvouměsíčník vydávaný Pracovní společností nástavkových včelařů CZ, z. s. Zabývá se širokým spektrem témat z oblasti vědy a výzkumu, věnuje se provozním metodám včelaření, apiterapii, kvalitě včelích produktů i včelařskému marketingu.

 

Letošní páté číslo se v listopadu premiérově dostává do distribuce na cca tisícovce prodejních míst v ČR. Hlavní téma Žena a včela se z několika úhlů podívá na zoubek fenoménu žen-včelařek, které pomalu proměňují tvář oboru, který byl dosud mylně považován za typicky mužský.

 

Jako bonus pro první z řad zákazníků vybraných novinových stánků je do časopisu vložena skládačka o všem, co možná nevědí o medu, informace vztahující se k  150. výročí vynálezu medometu, tedy v současnosti nepostradatelného zařízení k získávání medu, a také předplatní karta časopisu Moderní včelař.

 

Kontaktní osoba:  Ing. Petr Texl, ředitel kanceláře PSNV-CZ, z. s.,  728 717 375, reditel@psnv.cz