Historie a současnost základní organizace ČSV - Benešov nad Ploučnicí

 
Stále se snažíme zjistit něco o historii, abychom mohli uvést podrobnější informace, které jistě budou zajímavé. Zatím toho nevíme mnoho, práce to není snadná, mnoho pamětníků bohužel již nežije nebo na ně nemáme kontakty, vypátrat nějaké písemné doklady také není jednoduché, snad ale není tolik ztraceno.


Zřejmě již v roce 1945 bylo v Benešově nad Ploučnicí formováno včelařské společenství. Při základní škole zde byl v roce 1948 registrován včelařský kroužek.

Kolem 70.-80. let vybudovali včelaři společný včelín ZO ČSV Benešov nad Ploučnicí. Při této akci včelaři odpracovali mnoho brigádnických hodin a někteří, kteří se starali ve včelíně o včelstva, dokonce odevzdávali zisk z medu atd. do pokladny organizace. Ve včelínu byl medomet, který věnovala členka Jitka Vyhnálková, dále pak nářadí, úly, vařák a vybavená knihovna. Někdy po roce 1989 bohužel ZO o společný včelín přišla a za ne zcela uspokojivě vysvětlených okolností přešlo jeho vlastnictví do rukou jednoho z členů i s veškerým vybavením. Přes nesouhlas členů organizace s touto skutečností nikdo nepodnikl kroky, které by vedly k navrácení majetku a situace zůstala neobjasněna. Včelín se nachází pod lesem nad mateřskou školkou v Benešově nad Ploučnicí a přestože zůstal zachován jeho vzhled, dávno v něm včely nejsou. Jelikož objekt s přilehlým pozemkem není viditelně nijak využíván, oslovili jsme současného majitele s návrhem na případné pronajmutí těchto prostor za účelem prezentace oboru včelařství v rámci městských slavností a také k zajištění vhodného místa pro plánovaný včelařský kroužek pro děti + exkurze dětí z mateřské a základní školy atd. Ukázalo se, že uskutečnění takové záležitosti by bylo s ohledem na požadavky majitele nevýhodné a tím včelařský život na tomto místě zřejmě definitivně skončil. Majitel počítá s využitím stavební parcely ke stavbě domku.

V minulosti organizace věnovala čas a prostředky na vzdělávání a včelařské aktivity - na schůzích byly pouštěny včelařské filmy, byly konány odborné přednášky a každoročně byl zorganizován zájezd (výstavy, včelařské provozy ...).


V roce 2007 zakoupila organizace kompresor a 2 vyvíječe aerosolu pro potřeby preventivních přeléčení proti roztočům Varroa destructor. O tato zařízení se starají vybraní a proškolení zástupci organizace, kteří dojíždějí provádět léčení k ostatním včelařům.

V roce 2009 postihly naši oblast působení ničivé záplavy, při kterých o svá včelstva přišli 4 členové ZO. V té době bylo nutné poskytnout jim pomoc s vyřízením dotací, zajistit potvrzení škody z "vyšších míst" apod. - se vším potřebným obětavě pomáhala současná předsedkyně ZO paní Věra Cingelová, tehdy ještě ve funkci pokladní. 


Ve spolupráci s městem Benešov nad Ploučnicí bychom rádi do budoucna propagovali obor včelařství ve zdejším kraji. V přípravě jsou plány na naučnou stezku, na včelařský kroužek. Samozřejmostí by měla být také účast včelařů na tradičních akcích ve městě s ukázkami včel v proskleném úlu, s aktivitami pro děti, drobný prodej včelařských produktů - med, propolis, svíčky ze včelího vosku, medové perníčky ...


Chtěli bychom městu také nabídnout projekt zaměřený na pastvu pro opylovače a možná zde tedy vzniknou plochy rozkvetlých včelích luk, které mohou výrazně podpořit nejen včely, ale také chráněné čmeláky a mnoho druhů motýlů a dalšího hmyzu.


V jednání je také možnost vybavení městské knihovny včelařskou literaturou z poměrně rozsáhlé sbírky....................................................................................................................................................................
 
Máme kolem 60 členů s celkovým počtem obhospodařovaných včelstev cca 500. Bohužel rok 2014 byl pro naše včelaře krutý - z důvodu vysoké nákazy varoázou a přidružených chorob mnoho včelstev zcela uhynulo. Z počtu 590 včelstev jich uhynulo 348. Už během roku 2015 včelaři opět počet chovaných včelstev navýšili a dále se ještě předpokládá nárůst. V organizaci je tradičně více včelařů - mužů, ale máme i 13 včelařek.
 
Ještě před několika lety bylo včelařství na ústupu a členskou základnu tvořil velký počet starších včelařů (nad 50 let). V posledních letech ale stoupá počet zájemců o včelaření ze strany mladších generací. Také oproti dřívějšímu trendu včelaří nyní znatelně více žen. Krajský úřad Ústeckého kraje poskytuje již pravidelně dotace začínajícím včelařům, kteří si tak mohou po splnění daných podmínek s významnou podporou zakoupit včelstva, úly i včelařské vybavení. O možných dotacích vždy informujeme - obvykle v lednu. Velice vítáme i rozšíření účelu podpory o další bod, a tím je zejména nákup nových úlů po doložení likvidace těch vysloužilých. Tento krok by měl i u starších včelařů zajistit celkové zlepšení podmínek chovu včel a tím zaručit více zdravých včelstev. Tradiční jsou také tzv. evropské dotace, které jsou vždy na jaře podrobně rozepsány v časopisu Včelařství.