Členská schůze a výplata dotací 22.11.2015

17.11.2015 21:34

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Benešov nad Ploučnicí 405 02 Děčín

 

P O Z V Á N K A

k účasti na 3. členskou schůzi základní organizace

ve volebním období 2015 až 2020

 

Výbor ZO zve členy ZO ČSV, z.s., k účasti na 3. členské schůzi, která se bude konat

v neděli 22. listopadu 2015 od 13,00 hodin

v kinosále Kina Benešov nad Ploučnicí

 

Program jednání:

1. Zahájení, přivítání přítomných, prezence

2. Schválení programu jednání

3. Schválení usnesení výplaty náhrady nákladů - léčitelům AER

- za administraci D1

4. Výplata dotace 1.D.,

5. Návrh nastavení členských příspěvků ZO Benešov n.Pl na r. 2016

6. Oznámení stanoviště včelstev obecním úřadům

7. Schválení usnesení ke způsobu léčení včelstev v r. 2016

8. Diskuze, různé.

9. Usnesení a závěr.

 

Věra Cingelová, předseda, v.r., Milan Folk, jednatel

 

Přátelé,

jak je zřejmé z návrhu programu, bude provedena výplata dotace 1.D. 2015

Výbor ZO žádá všechny členy, aby se zúčastnili osobně. Pro případ, že se z vážných důvodů nebudete moci zúčastnit, převzít dotaci 1.D. a zaplatit příspěvky, zmocněte někoho z rodiny nebo jiného včelaře vyřízením. Tiskopis Plné moci je otištěn ve vnitřní příloze časopisu Včelařství č. 8/2015. Ve velmi krátkém termínu, do 30.11.2015, musíme případné nevyplacené dotace vrátit na účet ČSV, z.s., Praha!