Informace z výroční schůze 2015

21.04.2015 13:35

Výroční schůze ze dne 31.ledna 2015

 

Program schůze: 

1) Zahájení

2) Zpráva jednatele

3 ) Informace zdravotníka

4 ) Pokladní zpráva

5 ) Zpráva předsedy revizní komise.

6 ) Volba výboru ZO

7) Různé

8) Závěr             

  1. Zahájení- schůzi zahájil předseda včelařů - p Medal, na schůzi bylo přítomno 40 členů.

  2. p. Milfait uvedl, že v průběhu roku se přihlásilo celkem 10 nových členů a zároveň nechal hlasovat členskou základnu o jejich přijetí. Všichni byli přijati. Dále požádal o minutu ticha za zesnulého přítele Zbyňka Šicha, který zemřel v průběhu roku 2014.

  1. p. Medal informoval, že v průběhu roku 2014 z funkce zdravotníka odstoupil p. Kučera - z rodinných důvodů a od léta r. 2014 tuto funkci začal vykonávat Miroslav Špička.

    p.Špička informoval, že v zimním období jezdil provádět fumigaci včelstev u členů, kteří si jeho pomoc vyžádali a někteří včelaři si fumigaci prováděli cestou svých důvěrníků. Upozornil členy, že je nutné provádět důkladně léčení, což se ukázalo v tomto roce, kdy byl neskutečný úhyn včelstev.

4) Pokladní zpráva- p. Cingelová ............

 

Ve své zprávě uvedla, že ZO ČSV dostala od MÚ Benešov n. Pl. sponzorský dar 5000,- Kč, za tyto prostředky bylo zaplaceno školení zdravotníka, nakoupen aceton na fumigaci, podzimní léčení, respirátory, kyselina mravenčí. Dále uvedla že byl nakoupen spisový materiál v částce 1 547 Kč, ale tato částka bude

vrácena zpět do pokladny. Výše této částky je každý rok určován RV ČSV, kam se posílají originál doklady. Dále uvedla, že od dubna loňského roku je účet veden v Poštovní bance Era, kde jspou nižší poplatky, než byly v České Spořitelně.

 

5) Předseda revizní komise p. Moc. - konstatoval, že kontrolou pokladní knihy nebyla zjištěna závada v účtování.

6) p. Medal vyzval členskou základnu k volbě výboru:

Členská základna volila jako předsedu: p. Medala

místopředsedu : p. Folka

jednatelem: p. Milfaita

pokladní : p.Cingelovou

zdravotníka: p. Špičku

revizní komise: předseda- p-. Moc, členové, p. Procházka, p. Zach.

Důvěrníky: Benešov:- p. Špička, p.Brezo, Heřmanov: -p. Hanuš, Habartice:-p. Cingelová,

Markvartice:- Milfaitová, Valkeřice: p. Černý, Verneřice: p. Douša,

St.Šachov,Merboltice- p. Kučera.

Dále na okresní konferenci byli delegováni: p. Medal, p. Cingelová, p. Špička.

 

  1. Různé: p. Špička v diskusi upozornil na výběr malých částek na léčení na včelstva. Doposud se vybíralo na včelstva jen 3 Kč, což se v jiných organizacích vybírá daleko víc. Dal návrh, aby se vybíralo alespoń 10 Kč na včelstva. Tento návrh byl přijat.

  2. P. Pajer učinil dotaz, zda bude měl zaslána i na vyšetření moru, jelikož je to rok, kdy byl u nás zjištěn mor včelího plodu. - p. Cingelová odpověděla, že se dotazovala okr., zdravotníka, ten učinil dotraz na okr. veterině, ale do současné doby se okr. veterina k situaci nevyjádřila. P. Medal slíbil, že se bude informovat na OV ČSV.

  3. p. Cingelová informovala členskou základnu, že přeposílá okamžitě všem členům zprávy, které se týkají činnosti včelařů jako byla informace navrhu preventivních a ozdravných opatření, informace okresního zdravotníka o za kolik bude OV ČVS nakupovat formidolové desky, kyselinu mravenčí a gabón. Dále informovala, že o Krajsou dotaci zažádali 2 členové ZO, žádost musela být podána do 31.1.2015 na Kraj. Upozornila na článek v časopisu Včelařství 1/2015, kde se uvádí, že poskytnutí dotace 1.D se pro tento rok nemění. To znamená, že se do dotací budou započítávat včelstva k 30.9.2015. Dále žádala důvěrníky o nahlášení počtu léčení a jaká léčiva si včelaři chtějí objednat – toto nahlásit v co nejkratší době.

 

 

8) Usnesení: Členská schůze vzala na vědomí informace jednatele

informaci zdravotníka

informaci pokladníka

zprávu revizní komise

odsouhlasila částku 10 Kč na léčení včelstev a čl. poplatek

Vzala na vědomí přijetí všech nových členů za r. 2014.

 

zpracoval: Milfait Miroslav

v.r.