Jak by měla vypadat etiketa na med

29.04.2015 14:20

Etikety na medu

Pozn. do 720ml sklenice se vejde od 1kg do 1,04kg medu. Pokud jsou sklenice plné, není problém psát na etiketu: "Hmotnost min. 960 gramů".

 

Od prosince 2014 vstupuje v platnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. To se týká i nás včelařů.

I nadále pro označování medu platí národní předpisy: platná znění veterinárního zákona č. 166/1999 Sb.(prodej ze dvora), zákona o potravinách č. 110/1997 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 113/2005 Sb. (mj. výživová a zdravotní tvrzení) a vyhlášky č. 76/2003 Sb (druhy medu a jeho parametry).

Nebudeme rozlišovat, zda med bude prodáván v tržní síti, na tržišti nebo v místní prodejně. Jediný případ, kdy med nemusíte označovat, je když ho prodáváte přímo doma konečnému spotřebiteli. Ale to se netýká pravidel soutěže.

 

Pravidla označování týkající se medu se pro různé typy prodeje liší minimálně a Vaše medy mohou být vystaveny kontrolám z více stran. Obchodní, veterinární nebo potravinářská inspekce nemusí některé detaily na etiketách posuzovat zcela stejně. Z praxe víme, že jednomu inspektorovi může vadit to, co druhý za chybu nepovažuje. Proto doporučujeme uvádět na etikety jen základní povinné údaje. Čím méně nepovinných údajů na etiketu napíšete, tím lépe.

 

Když prostudujeme všechny právní předpisy a vybereme pro nás důležité údaje k označování medu, dojdeme k následujícímu shrnutí.

 

MED

květový nebo medovicový

Včelař: ....................

Bydliště: ..................

Množství: .......................

*Minimální trvanlivost do konce (stačí rok)


Nikdo vám nemůže říci, že je chybná etiketa medu, na které bude uvedeno:

 

 

* Minimální trvanlivost si stanovuje výrobce. Rozumná doba je do tří let. Med totiž po celou uvedenou dobu musí splňovat normu. Pokud bychom uvedli příliš dlouhou dobu trvanlivosti, mohlo by se stát, že přirozeným procesem stoupne obsah HMF nad povolenou hranici.

 

Pro med je nejvhodnější označení data minimální trvanlivosti (DMT) tímto způsobem: "Minimální trvanlivost do konce: rrrr" Nebo můžete použít formulaci: "Datum minimální trvanlivosti 2 roky od data plnění." K tomu je nutné uvést: "Datum plnění dd.mm.rrrr".

 

Formulace "Spotřebujte do..." je pro med nevhodná. Používá pro potraviny, které podléhají rychle zkáze, a musí být proto rychle spotřebovány, např. mléčné výrobky. Navíc musí výrobce na obal doplnit i údaje o podmínkách skladování.
 

 

Označení druhu medu je povinný údaj v souladu s vyhláškou

č. 76/2003, § 8, písmeno a.

 

Med dělí podle původu na

  • med květový - med pocházející zejména z nektaru květů

  • med medovicový - med pocházející zejména z výměšků hmyzu (Hemiptera) sajícího mízu na živých částech rostlin nebo ze sekretů živých částí rostlin

Abyste dodrželi označení druhu medu podle vyhlášky, musíte znát jeho vodivost.

Za chybnou deklaraci byly v loňském roce kontrolami uděleny sankce.

Pro med květový platí, že výsledek stanovení elektrické vodivosti musí být max. 80 mS.m-1,

pro med medovicový musí být hodnota vodivosti více než 80 mS.m-1.

 

Nespoléhejte, že druh medu poznáte podle barvy.

Vodivost můžete nechat změřit v laboratoři, nebo si pořídit vlastní soupravu pro měření vodivosti medu (https://www.beedol.cz/kontrola-medu-doma/).

 

Budete-li posílat med do soutěže "Český med 2014", můžete poslat sklenici bez etikety a k tomu zvlášť dvě etikety. Jednu pro květový a druhou pro medovicový med. V přihlášce zaškrtněte požadavek, abychom Vašemu medu přiřadili tu správnou až podle výsledků rozboru vodivosti.

 

 

 

Povinné označení druhu medu můžete doplnit o rozšiřující údaje, například:

  • květový pastový (legislativa nezná pojmy, jako šlehaný nebo krémový, nemá se psát ani pastovaný)

  • medovicový z Křivoklátských lesů (regionální, územní nebo místní označení původu )

  • květový smíšený

  • medovicový lesní

  • květový akátový (označení druhu rostliny, ze které med pochází, zcela nebo převážně z tohoto druhu, přičemž med tomu musí odpovídat nejen chutí, ale i mikroskopickou analýzou , viz §9, odstavec (2) písmeno c, vyhl. 76/2003 Sb)

 

Příklady chybných označení druhu medu:

Med lesní

Med smíšený

Med lipový

 

Každý rok musíme vyřazovat takto chybně označené medy ke zbytečnému zklamání účastníků soutěže.

 

Nový požadavek pro označování potravin - energetická hodnota a množství živin.

 

Se soupisem obsahu živin se setkáváme na obalech potravin stále častěji. Musíme takto označovat i med?

Naštěstí ne. Med je totiž podle příslušného nařízení: produkt zpracovaný pouze zráním, který obsahuje jedinou složku nebo skupinu složek osvobozen od požadavku na povinné výživové údaje

 

Naše doporučení je tyto údaje neuvádět.
Pokud je na etiketu uvedete, budeme posuzovat jejich úplnost a správnost, jejich umístění v jednom zorném poli a snadnou čitelnost, jak to ukládají právní předpisy.

 

Vzor:

Průměrné výživové hodnoty ve 100 g:

energetická hodnota 320 kcal / 1,3 MJ

tuky 0 g

nasycené mastné kyseliny 0 g

sacharidy 80 g

cukry 76 g

bílkoviny 0 g

sůl 0 g

 

Nestačí uvést energetickou hodnotu bez obsahu živin nebo naopak seznam živin bez energetické hodnoty. Nulové hodnoty musí být ve výčtu živin obsaženy.

 

 

Neuvádějte na etiketách žádná zdravotní a výživová tvrzení, a tvrzení, která uvádějí spotřebitele v omyl.

Zakazuje to vyhl. č. 113/2005 Sb. a další předpisy.

 

O jaká tvrzení se například jedná?

Neuvádějte slova jako:

pravý, čerstvý, čistý, domácí, kvalitní, přírodní, léčivý, dietetický, lehce stravitelný, vhodný k prevenci..., včelí.

 

Tato omezení se týkají informací uváděných na obalu určeném pro spotřebitele a na vnějším obalu, na jeho nesnadno oddělitelných součástech, na připojených součástech a v písemné dokumentaci, která potravinu doprovází. Proto pozor na i na visačky a příbalové letáky. Stejná pravidla podle sdělení inspekce platí i pro internet.

 

Dále na etiketě nepoužívejte žádné tzv. „pečetě kvality“ nebo „záruky kvality“, pokud na ní nemáte

uvedený přímo rozbor konkrétní šarže a doma nevedete evidenci těchto šarží.

 

Přímo na etiketách však můžete použít odkaz na ocenění v soutěži "Český med" (i z minulých ročníků).

 

Pokud použijete samolepící hologramové nálepky, dodržujte prosím tato pravidla:

Uživatel nálepek musí být nositelem medaile Český med a na materiálu nebo etiketě musí být současně uveden tento text: Včelař (podnik) je nositelem zlaté (stříbrné) medaile soutěže Český med 200…. za med ..... (druh medu uveďte podle diplomu)

 

 

 

 

 

Ing. M. Vořechovská

Ing. D. Titěra, CSc

Zkušební laboratoř VÚVč Dol