Nahlášení stanovišť včelstev na úřady do konce února 2017

20.02.2017 17:56

Připomínáme včelařům povinnost hlášení stanovišť včelstev na obecní a městské úřady do konce února 2017.

§ 7 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 327/2012 Sb., v platném znění (o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin)

 

Formulář je k dispozici tradičně v časopisu Včelařství a na www.vcelarstvi.cz/formulare1.html#stanoviste (úplně dole).

Součástí oznámení je jednoduchý situační nákres umístění včelstev na pozemku. Je možné využít mapu vytisknutou z nahlížení do katastru nemovitostí.

 

Ohlášení je důležité zejména pokud se v oblasti 5km od stanoviště včelstev předpokládá používání postřiků zemědělských plodin, lesů apod. Pokud dojde k poškození včel v důsledku nesprávného použití postřiků a včelstva jsou řádně nahlášená, je možné domáhat se náhrady. V případě nenahlášení včelstev může včelař dostat pokutu za porušení zákonného nařízení.