Odběr zimní měli

30.12.2015 16:34

Prosíme naše členy, aby si pozorně přečetli článek s názvem ODBĚR ZIMNÍ MĚLI, který jsme zveřejnili v tomto roce v sekci METODY, POSTUPY, NÁVODY (viz. levé menu na webových stránkách).

 

Jde o výtahy ze dvou článků zveřejněných v časopisu Včelařství autorů z Výzkumného ústavu včelařského. Jistě neurazí ani zkušené včelaře. Jde o připomenutí důležitých skutečností, které každoročně doprovází odběr zimní měli a odevzdání vzorků k vyšetření na přítomnost roztočů Varroa destructor. Články upozorňují i na časté chyby, které zásadně ovlivňují výsledek vyšetření a neumožňují určit skutečnou situaci zamoření včelstev. Přitom právě správná diagnostika a včasný zásah mohou zachránit nejen Vaše včelstva, ale i včelstva v okolí.

 

Přistupujte prosím k odběru měli pečlivě a zodpovědně. Mějte včas a řádně připravené podložky pro sběr, sbírejte a odevzdávejte skutečně všechnu měl, neodevzdávejte měl vlhkou a volte vhodné obaly ... Na odevzdaný vzorek měli je dále třeba vypsat důležité údaje - upřesníme v dalším sdělení včetně termínů a míst, kde bude možné měl předat ke zpracování a odeslání do laboratoře.