Podmínky chovu včel v ochranném pásmu - mor včelího plodu

22.04.2015 22:22

Ohniska a ochranná pásma v souvislosti s morem včelího plodu:

eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/vcely/mor-vceliho-plodu/

 

Platí zvláštní podmínky chovu včelstev  - zákaz   přemisťování   včelstev , rojů ,  oddělků a včelařského zařízení - úly , rámečky , vosk ...

 

odběry kontrolních vzorků - nařídí Veterinární Krajská  správa - osloví chovatele

 

Vyvarujte se dovozu včel a včelařského materiálu zvyhlášených ochranných pásem  - nejde jen o možný  přenos nákazy , ale i o značný finanční  postih při  porušení  Veterinárních pravidel.

 

Dále platí , že při přesunu včelstev (roje,oddělku )  mimo katastry obce  je povinností včelaře exportujícího včely

mít   před přesunem  vyšetření vzorku na Mor včelího plodu - platí na rok   a přesun nahlásit na KVS                      

(platí i v případě , že má včelař více stanovišť a přemistuje svá včelstva mezi stanovišti mimo obec stanoviště ).