Proč uvádíme "nově" čísla parcel našich stanovišť

15.10.2015 23:07

Požadavek na uvádění čísla parcely, kde se nachází stanoviště:

 

- údaje se zadávají do programu CIS, aby byly možné udělat celkové přehledy o zavčelení ČR

 

Celkové přehledy a statistika se předkládají Státní veterinární správě a na ministerstvo zemědělství ČR (a další úřady) a v současné době je i hodně krajských úřadů, které to vyžadují a podle toho rozdělují krajské dotace ze svých zdrojů. 

Pokud se jedná i o nějaké plošné úhyny a budou data zadány do CIS, je pak možné i rychleji určit, kterých míst se to týká. 

 

V případě výskytu závažné choroby (např. moru) je možno okamžitě reagovat, stanovit ochranná pásma, dohledat konkrétní místa, kde je třeba provádět kontrolu dodržování stanovených opatření (kolem ohniska nákazy) a zjistit, zda všichni dotčení včelaři odevzdali vzorky k vyšetření ... Ne vždy je odhalené stanoviště s projevy choroby tím pravým ohniskem.

 

Přestože údaj čísla parcely není dosud povinný, již několik let je pro něj připravena kolonka k vyplnění v hlášeních pro Českomoravskou společnost chovatelů - tato hlášení každoročně k 1. září aktualizujeme. Parcelu identifikujeme i na hlášeních pro Obecní úřady, která se podávají ke konci února každého roku (zde je vhodné zejména u větších parcel doplnit i jednoduchý situační nákres, kde přesně se včelstva nachází). Nejedná se tedy o nic nového. Číslo parcely je možné zjistit na veřejně přístupných mapách webových stránek nahlížení do katastru nemovitostí.