Užitečné včelařské záznamy

24.06.2015 15:52

Pokud jste zájmovým včelařem s menším počtem včelstev a máte ještě trochu času, založte si pro každé včelstvo zvláštní list, do kterého si budete zapisovat provedené úkony, zjištěné skutečnosti, pozorování atd. Když se budete moci vracet zpět v čase, budete překvapeni, jak užitečné informace později najdete. Takový přehled o historii a vývoji včelstva není vůbec k zahození. 

 

Nejlepší je založit si alespoň tenký šanon, do kterého budete moci přidávat další a další listy, jak bude čas plynout. Šanon můžete kdykoliv vzít s sebou přímo na stanoviště a dopisovat po každé prohlídce, co jste zjistili. Ono později už nemusí být snadné vzpomenout si přesně, co že jsme to chtěli zaznamenat u každého konkrétního včelstva, pokud jich máme třeba už deset. Poté je dobré mít nákres rozmístění úlů na stanovišti s očíslováním každého úlu tak, aby mohly být informace správně přiřazovány - číslo bude patřit ke konkrétnímu včelstvu i papíru s popisem, kde bude vyznačeno. V průběhu času můžete o nějaké včelstvo přijít nebo ho přesunete, například na staré místo přijde zcela nové včelstvo a dostane opět své vlastní číslo, aby se to nepletlo ...

 

A co je dobré zapisovat? Všechno, co Vám připadá důležité.

 

- původ včelstva a matky

- síla včelstva, obsednutý prostor

- kvalita plodování matky

- počet roztočů pozorovaných na podložkách

- datum, způsob léčení a následný spad

- chování včel, agresivita, mírnost, sezení na plástu, rozlétavost

- datum vytáčení medu a výnos (počet odebraných medných plástů)

- přidávání nástavků, rozšiřování o mezistěny, souše, stavební rámky

- rojová nálada

- výměna matek, značení matek a jejich stáří

- odebrání plástů a včel na oddělek

- počet vyřazených rámků k vytavení vosku

- známky chorob, pozorování škůdců atd.

- dodávání zásob na zimu