Výroční členská schůze

20.01.2017 17:45

P O Z V Á N K A

 

Výbor ZO zve členy ZO ČSV, z.s., k účasti na Výroční členské schůzi, která se bude konat

v sobotu 4. února 2017 od 14,00 hodin

v kinosále - Kino , Benešov nad Ploučnicí.

 

Program jednání:

1. Zahájení, přivítání přítomných, prezence (Cingelová,)

2. Schválení programu jednání (Folk)

3. Zpráva předsedy o činnosti ZO a Plán práce na rok 2017 (Cingelová)

4. Zpráva předsedy Kontrolní komise ZO (Moc)

5. Zpráva o hospodaření ZO , výhled na 2017 (Rajnohová)

6. Zpráva o léčení včelstev v roce 2016 a způsob léčení v roce 2017 - komise pro zdraví včel (Špička)

7. Sběr vzorků měli (Špička,Folk)

8. Oprava a nákup nových technických zařízení (kompresory) na léčení včelstev (Špička)

 

9. Diskuze, různé.

10. Usnesení a závěr.

 

 

 

 

Věra Cingelová, předseda, v.r., Milan Folk, jednatel

 

 

 

 

Přátelé,

jak je zřejmé z návrhu programu, bude mimo jiné proveden sběr vzorků měli k vyšetření varroázy. Vzorky musí být suché, sypké a zbavené všech příměsí (částí včel). Nesmí být v obálce (došlo by zmačknutím ke znehodnocení vzorku).

Pokud se schůze nemůžete zúčastnit osobně, požádejte své kolegy, aby je donesli. Je nutné odevzdat vzorky laboratoři včas, abychom se i včas dozvěděli výsledky.

 

Pozvánka_na_VČS - 4.2.2017.docx (32096)