Žádosti o dotace 1.D + podklady pro statistický výkaz

18.08.2016 08:09

Formulář žádosti o dotaci byl opět součástí časopisu Včelařství, dále je možné vytisknout ho z webových stránek ČSV. Uveďte pravdivě počet včelstev zazimovaných k 1. září 2016 - pouze včelstva obsedající nejméně 7 plástů rámkové míry 39x24cm (odlišná míra se přepočítává). 

 

Součástí žádosti je čestné prohlášení, v němž se uvádí, že včelař umožní na vyžádání ověření pravdivosti uvedených údajů zástupci organizačních složek ČSV. I zápis o porovnání údajů byl zveřejněn v časopisu Včelařství - na zadní straně se můžete seznámit s podmínkami kontroly a s následky neumožnění vstupu na stanoviště včelstev. 

 

Pokud máte včelstva umístěna v obvodu jiné základní organizace, nezapomeňte přiložit Potvrzení, že u této organizace nežádáte o dotaci 1.D.

 

Žádosti odevzejte do 14.09.2016 do poštovní schránky Městského úřadu v Benešově nad Ploučnicí a nebo důvěrníkovi, popř. do trafiky na náměstí v BNP.