Jak se stát členem Základní organizace ČSV Benešov nad Ploučnicí

Máte zájem o členství v naší organizaci? Stačí kontaktovat paní Cingelovou na e-mailové adrese: veracingelova@seznam.cz a dále postupovat dle jejích pokynů pro konkrétní případ. Po přijetí přihlášky je nutné uhradit členský poplatek, který se hradí 1x ročně a to v základní sazbě 200 Kč + za každé včelstvo 16 Kč a dalších 10 Kč na včelstvo na léčení. Od roku 2016 byl dále schválen navíc nový poplatek 100Kč od každého člena na rok. Členem se může stát i osoba, která včely nechová.

 

Výhody členství:

1. Každý člen se automaticky stává příjemcem časopisu Včelařství bez dalších poplatků. Časopis vychází každý měsíc, obsahuje důležité informace a to včetně příloh, formulářů apod. 

2. Úrazové pojištění členů ČSV pro případy trvalých následků a úmrtí.

3. Zajištění řádného léčení včelstev i prevence proti chorobám.

4. Možnost čerpání náhrad ze svépomocného fondu.